polski   English  
 

Biblioteka Cyfrowa Biblioteki Kraków

polski   English  

Informacje

Biblioteka

Opis projektu

Zasięg terytorialny i formalny BC:

Biblioteka Cyfrowa Biblioteki Kraków umożliwia dostęp do zbiorów piśmiennictwa tematycznie związanego z Nową Hutą oraz terenami, które przez ujęcie historyczne, geograficzne, etnograficzne są związane z Nową Hutą. W przyszłosci będzie to być może także teren starego miasta Kraków oraz publikacje ludzi z miastem związanych.

Kolekcje  Biblioteki Cyfrowej prezentują zdigitalizowane zbiory zasięgiem formalnym obejmujące: książki, rękopisy, czasopisma, artykuły z czasopism, dokumenty życia społecznego, mapy, dokumenty ikonograficzne, audiowizualne i graficzne.

Udostępnianie zbiorów BC:

Zdigitalizowane zbiory udostępniane są każdej osobie za pośrednictwem komputera podłączonego do Internetu przez całą dobę i wszystkie dni tygodnia.

Wykaz wszystkich placówek Biblioteki Kraków znajduje się na stronie http://www.biblioteka.krakow.pl/ w zakładce FILIE.

ZAŁOŻENIA BIBLIOTEKI CYFROWEJ BIBLIOTEKI KRAKÓW

Idea powstania Biblioteki Cyfrowej wpisując się z zadania ustawowo nałożone na biblioteki (Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach) wychodzi naprzeciw nowym technologiom, które umożliwiajż powszechny dostęp do zasobów bibliotecznych, poprzez tworzenie cyfrowych kolekcji udostpnianych w Internecie. Wczesniej byla to Nowohucka Biblioteka Cyfrowa.

W obliczu rozwijajcych się nowoczesnych technologii dla Biblioteki Kraków otwarły się możliwości wypełniania zadań statutowych poprzez udostępnianie swoich zasobów na platformie biblioteki cyfrowej. Te nowe technologie wychodzą naprzeciw ciągle rozwijającemu się społeczeństwu informacyjnemu i priorytetowych zada państwa mających na celu rozwój tego społeczeństwa.

Biblioteka Kraków do realizacji biblioteki cyfrowej wykorzystuje system dLibra zakupiony od Poznaskiego Centrum Superkomputerowo - Sieciowego (PCSS).

Biblioteka Cyfrowa Biblioteki kraków zobowizuje się do przestrzegania praw autorskich.


CELE BIBLIOTEKI CYFROWEJ

Biblioteka Kraków tworząc i udosętpniając zasoby cyfrowe w Bibliotece Cyfrowej realizować będzie następujące cele:

  • Utworzenie cyfrowego narzędzia prezentowania zbiorów regionalnych Biblioteki Kraków i dokumentów (m.in. DS'w) zgromadzonych i opisanych w Bibliografii Regionalnej Nowej Huty,
  • Utworzenie cyfrowej kolekcji stanowiącej bazę wiedzy o regionie,
  • Utworzenie cyfrowej kolekcji stanowicej źródło do badań naukowych o regionie,
  • Zapewnienie użytkownikom wolnego dosętpu do wytworzonych zasobów cyfrowych.


STRUKTURA  BIBLIOTEKI CYFROWEJ BIBLIOTEKI KRAKÓW

Biblioteka Cyfrowa  składać się będzie z 4 kolekcji  głównych oraz podkolekcji (16 działów tematycznych) opartych na schemacie dotychczasowej Bibliografii Regionalnej Nowej Huty i zbiorach DŻS'ów Biblioteki Kraków. Taki schemat zapewni spójność kolekcji cyfrowych i zbiorów tradycyjnych.

Twórcą szczegółowego schematu Bibliografii Regionalnej Nowej Huty jest Dorota Magdalena Grabowska.

.

 

Zobacz również: