polski   English  
 

Biblioteka Cyfrowa Biblioteki Kraków

polski   English  

Kolekcja

Biblioteka

Opis kolekcji: Zbiory specjalne

Kolekcja Zbiory specjalne obejmuje różnego typu dokumenty prezentowane w sześciu działach: - Dokumenty życia społecznego (m.in.: druki ulotne, zaproszenia, katalogi, broszury, informatory, artykuły, programy teatralne, broszury, informatory, pamiętniki, monografie, kalendarze, przewodniki, biografie, sprawozdania, księgi adresowe, prace magisterskie i doktorskie, bilety,) -Dokumenty graficzne (m.in.: afisze, plakaty, ekslibrisy, druki reklamowe, znaczki) -Dokumenty ikonograficzne (m.in.: albumy, fotografie, pocztówki, rysunki, grafika) -Dokumenty kartograficzne (m.in.: mapy, atlasy, plany) -Dokumenty rękopiśmienne (m.in.: listy, rękopisy, kroniki) -Dokumenty audiowizualne (m.in.: kasety wideo, filmy, przeźrocza, kasety audio)

Liczba publikacji w kolekcji: 755

Ostatnio dodane

Ładowanie...